HERKES İÇİN YOGA (Desmond DUNNE)

Günümüzde pek çok kişi tarafından ilgi gören, bazılarının da moda” olduğu için uygulamaya çalıştığı bir yaşam felsefesi. Desmond Dunne “Herkes İçin Yoga  adlı kitabında konuyu her yönüyle ele almış ve beden, ruh, zihin dengesinin önemini vurgulayarak yoganın bu birliktelikteki yerinden söz etmiş.
Kitap beş bölüme ve bunlar da alt başlıklara ayrılıyor. Bu başlıklardan bazıları: Beden ve Akıl Sağlığı, Teneffüs Egzersizleri, Fiziksel Sağlık Koruma, Ruhi Sağlık Koruma, Yoga Tatbikatı...

“Yıllarca süren birçok denemeler ispat etmiştir ki, Yoga, cinsiyet ve yaş ne olursa olsun, herkese sıhhat, huzur, dinamizm vermekte ve sıkıntıların ekserisini ve birçok hastalıkları yok ederek, dimağı dolduran bütün lüzumsuz şeyleri atarak, yaşama zevki aşılamaktadır.”

                                               * * * * *

“Hayatınızın günlük mücadeleleri arasında, bu ilmin tatbiki ve öğrenilmesi için uzun zamanlar ayırmanıza da lüzum yoktur. Çabucak cesaretinizi kıracak olan sıkı disiplinler sizden istenmiş değildir. Sadece, bir çeyrek saat ile yarım saat olmak üzere günlük bir gayret göstereceksiniz; daha sonraları da size çok tabii gelecek nizamları benimsemiş olacaksınız.”


                                               * * * * *

“Medeniyet, birçok sahalarda, nakil vasıtaları, makinecilik vesaire gibi sebeplerle, bedeni eforu yok ederek, insanlardaki hayatiyetin hissedilir derecede azalmasına sebebiyet vermiş ve bizleri, bedeni ve akli hastalıklara karşı daha müsait bir hale sokmuştur.”

                                               * * * * *

“Derin nefes, o kadar lüzumludur ki tabiat, sizi esnetmek, yahut da size derin iç çektirmek suretiyle, isteseniz de istemeseniz de sizi bu derin nefes almaya zaman zaman zorlar.”

                           * * * * *

 “YOGA’da mucize diye bir şey yoktur; yalnız, tekrarlama suretiyle irade kuvvetine dayanan mantıki ve iflas etmez sonuçlar vardır.”

                           * * * * *

“Mesameleriniz, her gün, normal olarak bir buçuk litre teri dışarı atabilmelidir. Ter, organizma için tehlikeli bir zehirdir. Mesameleriniz tıkalı ve tasfiye kanalları hareketsiz olunca, zehir dışarı atılamaz.”

                          * * * * *

“Güzel bir yemeğe konacak en mükemmel baharat iştahtır.”

                                               * * * * *

“İnsanların çok ve çabuk yemekle ömürlerini çok kısalttıkları muhakkaktır.”

                                               * * * * *

“Eğer yapabilirseniz ve yapacağınız işi gözlerinizde büyütmezseniz, ayda bir gün perhiz yapınız. Bu perhiz, tamamen tabii bir disiplin meselesidir. Hayvanlar ve bebekler, kendilerini iyi hissetmedikleri vakit, hiçbir şey yemeksizin bu usulü tatbik ederler.
Büyükler ise, bunun aksine olarak, vücuttan düşme kaygısı ile, bir şeyler yemek zorunda oldukları inancındadırlar.”

                                               * * * * *

“Hayat, sefalet için değil, saadet için yaratılmıştır. Eğer sefalet bol ise, bunun da sebebi, insanoğlunun, meziyetlerini, kabiliyetlerini fena kullanmış olmasındandır.”

                                               * * * * *       
  
“Etrafınıza bakınız: Sanki bir avuç altınla temin edilebilirmiş gibi, saadeti satın almaya kalkışan milyonlarca ruhunu kaybetmiş insan görürsünüz.”

                                               * * * * *

“Bazı insanlar ruhi kudretlerle doğarlar. Bazılarının da sonradan bu kuvvetleri kazanmaya ihtiyaçları hâsıl olur ve bu bakımdan ötekilere nazaran daha yüksek bir kuvvete erişirler. Zira ötekiler Tanrı’nın kendilerine ihsan ettiği kabiliyetleri işlemeyi ekseriya ihmal ederler.”


                                               * * * * *

“Evvela, şunu hatırlamalısınız ki, sebatkârlık, ne ısrardır, ne inattır. Seçmiş olduğunuz yolun fena olduğunu anladınız mı, o yolu değiştirmelisiniz. Bu, size, belki, paraca bir külfete mal olabilir, şahsi durumunuzu sarsabilir, bir mahcubiyet konusunu da ortaya çıkarabilir; fakat siz, haklı olduğunuzdan emin iseniz, bunun hiçbir önemi yoktur.”

                                               * * * * *

“İnsan, tabiatın kuvvetlerini ihtiyacına göre kullanmaktadır. Makine devrinden sonra işte şimdi de atom devrindeyiz. Eğer ahlaki gelişme, maddi gelişmeyi takip etseydi, hayat ne kadar güzel olacaktı. Ne yazık ki halen her ikisi arasında bir nispetsizlik mevcuttur.”


                                   ▬     ▬    ▬

Bu Haftaki Tercihleriniz

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ (Emre CANER)

kitap performans ödevi

POLİTİK YOZLAŞMA VE KLEPTOKRASİ (Coşkun Can AKTAN)

LÜTFEN AĞLAMAYIN (J. Mario SİMMEL)