16 Mart 2014 Pazar

REİKİ

Günümüzde pek çok kişi tarafından konuşulan reiki”... Eskilerden gelme bir şifa tekniği... Üç reiki master”: Frank Arjava Petter, Walter Lübeck, William Lee Rand... Tecrübelerini, bilgilerini, düşüncelerini bu kitapta bir araya getirmişler. Farklı bakış açılarının yer aldığı Tüm Yönleriyle Reiki

“Hintli Ramakrishna Paramhansa der ki: ‘Yaşama yetkimizi Tanrı’ya veriyoruz. Tanrı’nın bütün belgeleri imzalamasına izin verin, her şey kendiliğinden yoluna girecektir.(Frank Arjava Petter)”                                               * * * * *

“Üçümüzün de Reiki hakkında tamamen farklı görüşleri var; ama deneyimlerimiz aynı ve birbirimize göre üstünlüğümüz yok. Üstünlük konusundaki karşılıklı görüşlerimiz hep, yararımıza olabilecek ne varsa onu yakalayabilmek. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Dr. Usui’nin, Kurama Dağı’nda çok güçlü bir mistik deneyim yaşamış olduğu ve Reiki şifa enerjisini doğrudan doğruya kaynağından aldığı anlaşılıyor. Reiki şifa sistemini bu deneyimden gerçekleştirmiş. (William Lee Rand)”

                                               * * * * *

“Japon insanı, bir düşünce sistemini, bir kavramı, bir makineyi, bir ayakkabıyı, bir tekniği, bir şarkıyı ya da bir dini kendi ellerine alıp tümüyle farklı bir hale sokma konusunda inanılmaz derecede yeteneklidir. Sonda ortaya çıkan ürün genellikle orijinalinden daha iyi olur. Şimdi de önceki birçok Reiki Okulu, batı ve Japon Reiki’si olarak birleşmiştir. (Frank Arjava Petter)”                                               * * * * *

“Rei sembolünün anlamı şudur: ‘Nitelendirilerek tarif edilmeyen ruh’. Gerçek anlamına gelince, ‘Gizli anlam’ ya da ‘gizli güç’. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Her yeni bir konu öğrenişimde, önceki eğitim ve deneyimlerimin, bana yeni beceriler kazandırarak, anlayış be bakış açımı geliştirdiğini fark ettim. Sadece tek bir alanda eğitilmiş olanların düşünememiş olduğu yeni öğretileri uygularken, çok farklı yöntemler yaratabildiğimi gördüm. (William Lee Rand)”

                                               * * * * *

görsel: izumi nogawa
“Şifacılar, bedende sağlık veren Ki’nin akışına engel olan karanlık noktayı veya bulutları görür, negatif Ki’yi pozitif Ki haline çevirip bedenin sağlığına kavuşmasını sağlarlar. (William Lee Rand)”
                * * * * *
“Bizim enerji alanımıza, başkaları da negatif Ki yerleştirebilir. Bunu bazen bilinçsiz olarak yapıp üzerimize karanlık düşünceler salarlar. Negatif Ki, en çok aura ve şakraları zayıf olanları etkiler. Negatif enerjinin genellikle geçici bir etkisi olur; ama eğer kişi zayıf ise negatif enerjiye daha açık olur. (William Lee Rand)”

                                               * * * * *

“Akupunkturda enerji fazlası, bir iğneyi hızla batırıp çıkararak dağıtılır; düşük enerji ise iğne batırılıp birkaç dakika orada bırakılarak iyileştirilir. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Sanskritçe’de Dharma, yasa/kanun demektir. Budist terminolojide ise Buda’nın öğretileri anlamına gelir. Bunlar izlenirse aydınlığa kavuşulur. Dharma’nın iki kavramı vardır. Birincisi olan Dharma aktarımı, ustadan öğrenciye geçer, ikincisi ise Dharma’nın anlaşılmasıdır, öğrenci öğrendiklerini yaşar. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Meiji İmparatorunun şiirleri, beş Reiki prensibine benzer. Etik sağlamak amacıyla dünyaya yol göstermektedir. Bu tür ruhsal şiirler, bizleri küçük egolarımızın ve kişilik sınırlarımızın ötesindeki transandantal değerlere taşıyacaktır. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Yaratıcı güç kesinlikle hepimizin duasını dinler, dikkate alır ve ruhsal olarak karşılık verir; ama acaba eğitim ve yardım almadan her şeyi kendi kendimize yapmaya çalışırsak, bilincimiz gelişir de, yukarıdan gelen cevapları duyup, tanrısal öğüdü alıp, günlük hayatın koşuşturması içinde uygulamaya koyabilir miyiz? Manevi yardım aracılığı ile hayatlarımızı daha ruhsal bir şekle sokmak istiyorsak, ilahi öğütleri algılayıp kabullenebiliyor muyuz? (Walter Lübeck)”

                                               * * * * *

“Bundan yıllar önce, Tai Chi Chuan öğreniyordum. Ustam gibi hareket etmek için çok gayret sarf ettim ve zamanla gelişim sağladım. Ne var ki, bir zaman sonra ustamın ve kendi hareketlerimde hiçbir ilerleme olmadığını fark ettim. Çok saatler çalışmamıza rağmen ustam da aynı şeyi hissediyordu. Birden bana: ‘Şekli yanlış yapıyorsun!’ dedi. Çok şaşırmıştım. ‘Neden?’ diye sordum. ‘Tıpkı sizin yaptığınız gibi yapıyorum!’ ‘Evet’ dedi ustam. ‘Aynen öyle yapıyorsun!’ Ve gülümsedi. (Walter Lübeck)”                                               * * * * *

“ ‘Ruhsal’ terimi Latince – spiritus – spirit’ten gelmektedir. Anlamı: Ruh, ruhani veya tanrısal. Ezoterik sözcüğü de Latince kökenlidir, anlamı ‘gizli olan’dır. Ezoterik’in aksi egzoterik’tir; anlamı ‘görünen’ demektir. (Walter Lübeck)”

                                               * * * * *

“Japonlara hep takılırım, hiç kişisel egoları yoktur. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Japonya, coğrafi açıdan da dünyadan ayrıdır. Bu nedenle Japon insanı komşu ülke kavramından yoksundur. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Amerikalı antropolog Edward T. Hall kültürleri ‘Yüksek / Olgun’ ve ‘Alçak / Ham’ olarak ikiye ayırmıştır. Olgun kültürdeki insanların çok konuşmasına gerek olmadığını; çünkü grubun her bir üyesinin diğerlerinin duygu ve düşüncelerini zaten bildiğini, ham kültür yapısındakilerin ise bir sürü toplantı, tartışma veya görüşmelere ihtiyaç duyduğunu söylemektedir. Japonya, Almanya ve Amerika ile karşılaştırıldığında, olgun kültürde bir ülkedir. (Frank Arjava Petter)”

                                               * * * * *

“Japonya kültüründe ana eğilim, başkalarının duygu ve düşüncelerini, tartışmak yerine, sezmek veya hissetmek şeklinde oluşur. (Frank Arjava Petter) ”

  * * * * *

“Enerji, asla kötü değildir. En kötü olasılık ‘bize uygun değil’ (rahatsızlık verici) olabilir. (Frank Arjava Petter)”

          * * * * *

“Bazı şeyleri gerçeğe dönüştürmek ve öğrenmek ancak bu dünyada mümkün olduğuna göre, yaşarken geçirdiğimiz süre çok değerlidir. (Walter Lübeck)”

                                               * * * * *

“Unutmayın, eğer bir kişi gerçekten negatif ise, onu korku ve öfke duygularınız değil, pozitif düşünceleriniz pozitif yapacaktır. (Walter Lübeck)”

                                               * * * * *

“Meiji İmparatoru’nun , ‘Gyosei’ denilen 125 şiiri, ‘waka’ formunda yazılmıştır. Waka, ilk mısrada beş heceden, ikincide yedi heceden, üçüncüde beş, dördüncüde yedi ve beşinci mısrada yine yedi heceden oluşmuştur. Dr. Usui bunları, öğrencilerin dikkatini gerekli olan noktaya odaklamak amacıyla kullanırdı.
Şiirler Meji İmparatoru (Japonya’yı 1868-1912 yılları arasında yönetmiş) tarafından eski Japoncada yazılmıştır. (Frank Arjava Petter)”

1.Ay
Birçok kişi
Bu dünyadan gittiği için
Çok derin değişiklikler olur
Ama bir sonbahar gecesinde ay,
Her zaman aynı kalır.
görsel: adrian limani

* * * * *

3.(Genel)
Ne zaman
Pirinç tarlalarında
Sıcaktan bunalan çiftçileri
düşünsem,
Hava çok sıcak da olsa,
“Sıcak” diyemem.

* * * * *

4.Düşen yaprakların rüzgârı
Akağacın yapraklarına
O güzel rengini verebilmek için
Çok yağmur yağar.
Oysa rüzgârın tek bir öfke anında
Hepsi uçup gider.

* * * * *

10.Dalga
Bir an fırtınalı
Sonra sakin.
Okyanustaki dalga,
Aslında tıpkı,
İnsan gibi.

* * * * *

14.İlaç
Bir sürü ilaç almaktansa
Bedenine itina et.

* * * * *

19.Mücevher
Hiç kusuru olmayan
En güzel mücevher bile
Eğer itina etmezsen
Bir toz tanesi yüzünden
Parlaklığını kaybedebilir.

* * * * *

20.(Genel)
Çalışan çocuklar,
Birbirinizle yarışmayın
Yerine – adımları
Birlikte atın.

* * * * *

51.Gemilerle ilgili hatırlatma
Nehirde akıntıya kapılıp
Gitmek kolaydır
Dünya da öyledir
Ama dümeni
Elden bırakmamak gerekir.

* * * * *

56.İhtiyarlar
Yaşlılar hep
Anılarını tekrar tekrar
Anlatırlar
Ama anlattıklarının ardında
Çok değerli
Dersler vardır alınacak.

* * * * *

63.Dar patika
Pirinç tarlaları arasındaki
Dar patika
Gerçekten çok dar ama
Köylüler birbirlerine
Yol verip onu
Akıllıca kullanıyorlar.

* * * * *

88.İnsanlar
Her şey
İstediğin gibi gitmeyebilir
Ama geriye dönüp
Hayatına baktığında
Yine de
İyi bir şeyler olduğunu görürsün.

* * * * *

90.Yol
Eğer yürürken
Başkalarından geride kalsan bile
Hep
Doğru yolda gitmelisin.

* * * * *

125.Ayna
Başkalarının
Temiz ve parlayan kalbini
Ayna olarak
Kullanabilmek için
Kendimi hep,
Daha fazla parlatmalıyım.
                                          ▬    ▬      ▬