OL DEDİ OLDU-1 (Taşkın TUNA)

Fizik mühendisi Taşkın Tuna, “Ol Dedi Oldu” adlı iki ciltlik kitabında bizlere Big Bang’in nefes kesen öyküsünü anlatıyor; bilimsel verileri dini bilgilerle harmanlayarak okuyucuya sunuyor.
Birinci kitapta “Büyük Patlama, Yaratılış, Madde, Uzay” konularına ağırlık verilmiş. Temel fizik, matematik bilgisiyle rahatlıkla anlaşılabilecek bir kitap. İlk kitabı özetleyebilecek cümle:“Hayat matematiktir!” “Bu kitapta okuyacaklarınız sizi zaman zaman hayrete, zaman zaman da şaşkınlığa uğratacaktır. Ama en iyisi hayranlık duymaktır.”

                      * * * * *

“Zamanın bir ‘başlangıcı’ olması, evren gibi zamanın da yaratılmış olduğu gerçeğini açık olarak gösterir. Buna göre tüm evren maddesi, zaman boyutu ile birlikte yaklaşık 14 milyar yıl öncesinden günümüze kadar ulaşıyor demektir. Bu noktadan hareketle çevremizdeki her maddenin atomlardan kurulu olduğunu hatırlarsak, o zamandan bu yana ‘yeni’ hiçbir maddenin yaratılmadığını; sadece şekil ve yer değiştirerek geniş boyutlarda bir dolanımın her an gerçekleşmekte olduğunu hayret ve hayranlıkla görürüz.”

                                         * * * * *

“Victor Hugo (1802-1885), ünlü bir Fransız yazarı, şairi ve düşünürüdür. ‘Teleskopun bittiği yerde mikroskop başlıyor, acaba hangisi daha güçlüdür, bilemiyorum.’ demiştir.”

                                         * * * * *

“Dr. Edwin Hubble (1889-1953): 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde evrenin genişlemesini ve buradan hareketle evrenin yaratılışını gündeme getiren bilim adamı. Daha sonraları NASA, onun ismini verdiği ‘Hubble Teleskopu’nu uzaya fırlatacak ve çok sayıdaki yıldız kümelerinin bizden uzaklaştığı fotoğraflarla kanıtlanacaktır. Hubble Uzay Teleskopu, bugün de yörüngesinde çalışmakta ve bilim dünyasına önemli katkıda bulunmaktadır.”

                                         * * * * *

“Dünyaya en yakın yıldız Alpha Centauri güneşidir ve bizden 4,3 ışık yılı ötededir. Bu yıldızdan ‘şimdi’ yola çıkan ışınlar, bize 4 yıl 4 ay sonra ulaşacaktır. Bu ifadenin bir diğer anlamı da şudur: Bu yıldıza şimdi bakarsak, onun 4 yıl 4 ay ‘önceki’ durumunu görürüz. Bu yıldız ‘şimdi’ sönse, biz onu daha 4 yıl 4 ay boyunca göreceğiz demektir.”

                                         * * * * *

“ ‘Bildiklerimiz bizi cehaletimize yaklaştırır.’ diyen Batılı düşünür T.S.Eliot’ın bu özdeyişini açıklamaya çalışınız.”

                                         * * * * *


“Ünlü Fransız bilimcisi Louis Pasteur’ün aşağıdaki özdeyişi ne kadar anlamlıdır: ‘Bilimin azı Tanrı’dan uzaklaştırır, çoğu da Tanrı’ya yaklaştırır.’”

                                         * * * * *

“Sir Isaac Newton (1642-1727) hareket ve çekim hakkında klasik mekaniğin öncüsü olan İngiliz bilim adamıdır. Cambridge Üniversitesi’nde dersler verdi. Işığın yapısı ve özellikleri hakkında önemli buluşlar gerçekleştirdi. Onun ölmeden önce söylediği şu sözler çok anlamlıdır: ‘Ben sahilde çakıl taşları ile oynayan bir çocuk gibiyim. Oysa ilerde derin bir okyanusun varlığını hissediyorum.”

                                         * * * * *

“İslam’ın büyük düşünürlerinden, Pakistanlı Muhammed İkbal, (1877-1938) daha da derin anlamlara ulaşarak şöyle sesleniyor: ‘İnsana sığabilene kâinat; kâinata sığamayana da insan derim.”
                                    ▬     ▬    ▬

Bu Haftaki Tercihleriniz

TAPINAĞIN ÖBÜR YÜZÜ (Leyla NAVARO)

GÖR BENİ (Azra KOHEN)

İKİ BOY UFAK PABUÇ (Leyla NAVARO)

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ (Emre CANER)

GÖNÜL TELİNDEN (Mehmet ATAŞ)