MEVLANA'DAN HAYAT DERSLERİ

Mevlana’nın Mesnevi’sinde yer alan söz ve hikayelerden oluşan derlemeyi hazırlayan, Ender Haluk Derince. Öğrenci tavsiyesiyle okuduğum, ortaokuldan itibaren her yaş grubuna hitap edebilecek güzel bir kitap.

“Başkasına imrenme, çok kişi var ki senin hayatına imreniyorlar.”

                                               * * * * *

“Gafil bilgisize nasihat etmek, çorak yere tohum saçmak gibidir.”

                                               * * * * *

“Canım da bedenim de sana misafir olmayı isteyip duruyor ama her şey O’nun takdirine bağlıdır. İnsan yelkenli gemiye benzer. Rüzgârı estiren Yaradan gemiyi ne zaman ne yana sürecek, bilinmez ki. (Dostunu Tanı)”


                                               * * * * *

“Hayırlı komşu hayırsız akrabadan iyidir.”

                                               * * * * *

“Tuzağa koyduğun yem taneleri cömertlik sayılmaz.”

                                               * * * * *

“Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen, o zaman cilalanmadan nasıl ayna olacaksın?”

                                               * * * * *

“Ey kardeşim! Sen tepeden tırnağa düşüncesin. Gerisi kemikler ve dokulardan ibarettir. Eğer düşüncelerin gül gibiyse sen gül bahçesisin. Eğer dikenler gibiysen sen diken bahçesisin.”

                                               * * * * *

“Sahibini dertlendirecek nice dualar vardır ki, Cenabıhak kereminden onları kabul etmez. (Yılancının Duası)”

                                               * * * * *

“Gerek yok her sözü, lafla beyana… Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.”

                                               * * * * *

“Halvete çekilmek abestir. Ahmed’in dininde inzivaya çekilmek iyi değildir. Peygamber ruhbanlığı ümmetine yasakladı. Sen, nasıl oldu da böyle bir cehalete düştün. Cuma namazını kılmak, namazı cemaatle eda etmek, halka iyilik yapmalarını, Hakk’ın buyruklarını tutmalarını emretmek ve kötülükten sakındırmak gerek. Kötü huylu insanların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka faydalı olmak gerek. (İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.)”


                                               * * * * *

“Devamlı yüzlerce sahife okusan da Allah takdir etmezse aklında bir tek fikir kalmaz. (Çalışmadan Rızık İsteyen Adam)”

                                               * * * * *

“Mal ve gelir sahibi bir mirasyedi vardı. Bütün malını yiyip perişan bir halde kaldı. Zaten miras malının vefası yoktur. Miras bırakan da muradına ermeden geçip gitmiştir; mal da ondan ayrılıp kalmıştır. Mirasçı da malın kadrini bilmeyip keyfi harcar. Zira o zavallı emek harcayıp zahmet çekmeden o varlığa sahip olmuştur. Cenabıhak da sana bu canı, bedava verdiği için onun kadrini bilmiyorsun! (Gönlündeki Hazine)”

                                               * * * * *

“Neden hırsızlara böyle merhamet etmektesiniz? Neden onların yalanlarına kanıyorsunuz ya da neden onlardan rüşvet alıyorsunuz? Hırsızlara ve her uğursuz adama acımak, zayıflara vurmak ve acımamaktır. (Gönlündeki Hazine)”

                                               * * * * *

“Demir gibi cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey ahlaktır.”

                                               * * * * *


                                               * * * * *

“Her okuyucu ancak aklı ölçüsünde anlar.”

                                               * * * * *

“Altın suyuyla boyalı şeylerin seni yoldan alıkoymaması için dikkatli ol!”

                                               * * * * *

“Sen gönlü karanlık, kederli ve karamsar oldukça bil ki melun şeytanla sütkardeşisin!”

                                               * * * * *

“Kaza geldi mi boşluk daralır. Solda sağda yüzlerce yol, yüzlerce kurtuluş varken kaza yüzünden hepsi de kapanır.”

                                               * * * * *

“Şekerden öküze, eşeğe ne fayda? Her canın başka bir gıdası vardır.”

                                               * * * * *

“Yerde yarım arşın eninde bir yol olsa, insan hiç vehme kapılmadan rahatça yürür. Fakat yüksek bir duvarın üstünde gitsen, yolun genişliği iki arşın da olsa, yine de eğri büğrü gidersin. Hatta gönlüne düşen vehim yüzünden belki de düşersin. Vehimden gelen korkuya iyice dikkat et de vehmin kötülüğünü anla.”

                                               * * * * *

“Aynı lisanı konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”

                                               * * * * *

“Senin gözüne yılan gibi görünen, öbürünün gözüne güzel görünür.”

                                               * * * * *

“Her günah içki gibi sarhoşluk verseydi, kimseyi ayık göremezdin.”

                                               * * * * *

“İçinden gelmeyene dışarıdan verilen nasihatin faydası yoktur.”

                                               * * * * *

“Geveze birine sır söylemek, çatlak testiye su koymaya benzer.”

                                               * * * * *
“Nice insanlar gördük üstlerinde elbise yok!
Nice elbiseler gördük içlerinde insan yok!”

                                               * * * * *

“Külhanda doğup da temizlik görmemiş kişiye misk koklatırsan incinir, hasta olur.”

                                               * * * * *

“Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan, habire abdest alıp durmaktan fayda bekleme.”

görsel:İlhan Özkeçeci
                                               * * * * *

“Bazı yanlışlar zaferin taksitleridir.”

                                               * * * * *

“Terazide arpa altınla yoldaş olur ama bu, arpanın da altın gibi değerli olmasından değildir.”

                                               * * * * *

“Bin zulme uğrasan da bir zulüm yapma!”

                                               * * * * *

“Aşk, etinden topuğuna kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Her iki yolda da tek bir gerçek olacak. Canın çok ama çok yanacak.”

                                               * * * * *

“Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.”

                                               * * * * *

“Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıyı dinleyen yoksa çalgı yük olur. Aklına ne yanık bir nağme gelir ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir.”

                                               * * * * *

“Sende senden başka bir sen gizli.”

                                               * * * * *

“Taş yeşermez geçmiş olsa da nevbahar. Toprak ol da bak nasıl güller açar. Taş gibiydin çok gönül kırdın yeter. Toprak ol üstünde hoş güller biter.”

                                               * * * * *

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.”

                                               * * * * *

“İstekli olan bilgin kişinin, bilmediğini öğrenmesi ve bildiğini öğretmesi, zihninde zayıflık bulunana güzel davranması, aptalların aptallığından gururlanmaması, anlayışı az olanları kınamaması gerekir.”

                                               * * * * *

“Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.”

                                               * * * * *

“Kuş, ancak kendi cinsinden kuşlarla uçar.”
                                          ▬    ▬      ▬


Bu Haftaki Tercihleriniz

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ (Emre CANER)

ÖMRÜMDEN UZUN İDEALLERİM VAR (Suna KIRAÇ)

Bu da benim öyküm

GÖR BENİ (Azra KOHEN)

GÖNÜL TELİNDEN (Mehmet ATAŞ)