GÜLDESTE

Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan bir halk ozanı. Yunus Emre. Aynı zamanda bir gönül eri, tasavvuf erbabı. Az sözle çok şey anlatan, gönüllere hitap edip ufukları genişleten bir dost. Kitabı hazırlayan Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Yunus Emre şiirlerini Güldesteadlı kitapta toplayarak bize güllerden bir deste sunmuş.
Kitabın arkasında bir de sözlük bulunuyor. Keyifle okumanız dileğiyle.

İlahi derdimin dermanı sensin

İlahi derdimin dermanı sensin
Günahkâr kulların gufranı sensin

Senin emrin ile döner felekler
Hem ayın hem güneşin devranı sensin

Halil’in hullesi Ya’kub’un âhı
Yusuf’un bend ile zindanı sensin

Musa’nın münacâtı Tur dağında
İsa’nın göklerde seyranı sensin

Gözümün nuru ve gövdem hayatı
Gönüller tahtının sultanı sensin

Yunus Emre’m sebakı senden okur
Elinde defteri divanı sensin

* * * * *

İçin dışın murdar iken

İçin dışın murdar iken
Aşk neylesin senin ile
Gönlün gözü uyur iken
Aşk neylesin senin ile

Âşıklara yoldaş olup
Sâdıklara yâr olmadan
Ölmezden önden ölmeden
Aşk neylesin senin ile

Dünya gözün Ruşen edip
Gönül gözün kör eyledin
Zulmet dolacak gönlüne
Aşk neylesin senin ile

Bize gerçek derviş gerek
Cihan doldu dava ile
Yalan da’va ederisen
Aşk neylesin senin ile

Dervişliği sanma heman
Suret düzmek ile olur
Dilde ise senin işin
Aşk neylesin senin ile

Yunus Emre hoş derdile
Süre gör gel devranını
Doğru yola gitmez isen
Aşk neylesin senin ile

* * * * *

Tehi görme kimseyi

Tehi görme kimseyi
Hiç kimsene boş değil
Eksiklik ile nazar
Erenlere hoş değil

Gönlümü derviş eyle
Dost ile biliş eyle
Aşk eri şol manada
Derviş içi boş değil

Derviş bilir dervişi
Hak yoluna durmuşu
Dervişler hüma kuşu
Çaylak u baykuş değil

Dervişlik aslı candan
Geçti iki cihandan
Haber verir sultandan
Bellidir yad kuş değil

Ey Yunus Hakk’ı bilen
Söylemez hergiz yalan
İkilik ile gelen
Doğru yol bulmuş değil


* * * * *

İlim ilim bilmekdir

İlim ilim bilmekdir
İlim kendin bilmekdir
Sen kendini bilmezsin
Ya bu nice okumakdır

Okumakdan ma’na ne
Kişi Hakk’ı bilmekdir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emekdir

Okudum bildim deme
Çok tâ’at kıldım deme
Eri Hak bilmez isen
Abes yere yelmekdir

Dört kitabın ma’nası
Bellidir bir elifde
Sen elif dersin hoca
Ma’nası ne demekdir

Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepsinden iyice
Bir gönüle girmekdir

* * * * *

Dervişlik dedikleri

Dervişlik dedikleri
Hırka ile tac değil
Gönlün derviş eyleyen
Hırkaya muhtaç değil

Hırkanın ne suçu var
Sen yoluna varmazsan
Vargıl yolunca yürü
Er yolu kalmaç değil

Dersin şeyhin aşkıla
Yalın ayak baş açık
Er var dirlik dirilmiş
Yalın ayak aç değil

Durmuş marifet söyler
Erene Yunus Emrem
Yol eriyle yoldadır
Yolsuza yoldaş değil

▬     ▬      ▬                                                                                       

Bu Haftaki Tercihleriniz

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ (Emre CANER)

kitap performans ödevi

GÖR BENİ (Azra KOHEN)

İTİRAFLAR (Jean-Jacques ROUSSEAU)

BÖL VE YUT (Banu AVAR)