25 Eylül 2014 Perşembe

IŞIK HABERCİLERİ (Terry Lynn TAYLOR)

Terry Lynn Taylor’dan melekler ve sevgi, barış, mutluluk... üzerine bir kitap: Işık Habercileri

Melek (angel) sözcüğü, Yunanca haberci anlamındaki angelos sözcüğünden gelir. Melekler Tanrı’nın habercileri işlevini gördüklerinden, zamanla, onların kanatlı tanrılar Hermes ve Eros gibi kanatlara sahip oldukları düşünülmüştür. Kanatlar, meleklerin Tanrı’nın mesajlarını taşımaktaki hızlılıklarını simgeler. Beyaz ışık halesi ya da aura’sı, onların kökeni veya yuvaları olan cenneti simgeler.”
                                               * * * * *

“Özgür irademiz bize, seçmiş olduğumuz yolda deneyimlediğimiz o küçük ‘iniş ve çıkışları’ yaşatır. İnsanlar, kendi doğal biyoritimleri, yılın mevsimleri, enerji dalgaları, astrolojik hareketler vs. de dâhil olmak üzere, birçok devreden etkilenirler. Kimi günlerin iyi geçmesi, kimi günlerin ise o kadar iyi geçmemesi doğaldır.”

                                               * * * * *

“Bir an için bizi çevreleyen elektromanyetik enerji alanını düşünün; bu alanın mevcut olduğunu biliriz, fakat onu olağan fiziksel duyularımızla görüp işitemeyiz. Bir tür alıcıya ihtiyacımız vardır. Örneğin, radyo ve televizyon sinyalleri bizim için sessiz ve görünmezdir, ta ki biz radyo ve televizyon aygıtını açıncaya kadar; ama onlar her zaman çevremizde mevcutturlar.”

                                               * * * * *

“Hayatın iniş ve çıkışları özgür iradeden ötürüdür. İnişler ve çıkışlar oyunun parçasıdır, o kadar; idealde, inişler çıkışların değerini takdir etmemize ve onlardan yararlanmamıza yardım edecektir.”

                                               * * * * *

“Yarın hakkında ya da başkalarının talihsizlikleri konusunda endişelenmeyin. Bugünkü haliniz için şükürde olun ve koruyucu meleğinize teşekkür edin.”

                                               * * * * *

“Yeni Ahit (İncil) ilk önce Yunanca yazılmıştı ve melek sözcüğü, Yunanca haberci demek olan angelos’dan gelir. Eski Ahit (Tevrat) ilk önce İbranice yazılmıştı ve melek sözcüğünün İbranice karşılığı malakh’tır ki o da haberci anlamına gelir.”

                                               * * * * *

“Koşulsuz sevginin sınırı yoktur; o zaman ve uzayda bir anda, ileri ve geri gidebilir.”

                                               * * * * *

“Zihnimizde cereyan edenlerin, bedenimizde cereyan edenleri derin bir biçimde etkilediği kuramını destekleyen kanıtların sayısı yetip de artacak kadar bol. Bedeni şifalandırmak, zihni şifalandırmakla, zihnin sağlıklı ve mutlu olabilmesi için ihtiyacı olan malzemeyi ona vermekle başlayabilir. Sağlığı bozucu olumsuz inançları gidermek ve onların yerine olumlu, şifa verici düşünceleri koymak da bedenin iyileşmesine yardımcı olur.”

                                               * * * * *

“Beden, zihin ve ruh arasındaki denge şifanın temelidir. Bu basit bir kavramdır fakat onun uygulamaya konulması zor olabilir.”

                                               * * * * *

“Üzülmek, kendinize endişelendirici düşüncelerle işkence etmektir. Üzülmek demek, olabilecek şeylerin endişesiyle, ya da zaten olmuş bulunan şeylerin sonuçları üzerinde hayıflanarak kendimize rahat vermemek demektir. Üzüntü sizin yaratıcı doğanızın suyunu bulandırır, çünkü aşırı ölçüde zaman ve enerji tüketir. Üzülmek, sizi üzen sorunu çözme fırsatını size vermediği için kendi sözde-amacını kendi bozguna uğratır. Çünkü eğer üzüntü hali içinde olursanız, sorun var olmaya devam edecek ve sizin üzerinizde hâkimiyet kuracaktır.”

                                               * * * * *

“Kendi mutluluğumuzu ancak kendimiz üretebilir ve kabullenebiliriz; başkaları bizim mutluluğumuzu güzelleştirebilirler, fakat bize mutluluğu veremezler.”                                               * * * * *

“Sevdiklerimiz bizim takdir etmediğimiz bir şey yaparak bizi düş kırıklığına uğrattıkları zaman acı duyarız. Eğer insanlar hakkında beklentileriniz varsa, zamanla şu ya da bu şekilde düş kırıklığına uğrayacaksınız demektir.”

                                               * * * * *

“Öfke ve kırgınlık mutluluğumuzu kemirir ve günümüzü karartır. Zihnimiz, bize acı vermiş olan geçmiş durumlara saplanıp kalmışsa, mutlu olmak zordur.”

                                               * * * * *

“Louis Gittner’in söylediği gibi, ‘Sevgi, çıkmaz sokaklardan ana caddeler yaratabilir.’”

                                               * * * * *

“Kaygısız olun, kayıtsız değil.”

                                               * * * * *

İki şey bende hayranlık ve huşu uyandırır: yukarıdaki yıldızlı gökyüzü ve içteki manevi evren. (Albert Einstein)”
                                          ▬    ▬      ▬